Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Ανακοινώσεις - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18

19/9/2017

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να σπεύσουν να εγγραφούν στα εργαστήρια με τον/τη ν συνεργάτη τους στην ιστοσελίδα των εγγραφών.

Όσες ομάδες δεν είναι ακόμα πλήρεις παρακαλούνται να συμπληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Αλλιώς θα πρέπει ο υπεύθυνος του μαθήματος να συμπληρώσει τις ομάδες τυχαία.

1. Οι εγγραφές για επιλογή εργαστηριακού τμήματος κλείνουν την Παρασκευή 29/9/2017. Θα πρέπει να δηλώνεται και ο/η συνεργάτης.

2. Το 1ο εργαστήριο και τα πρώτα πειράματα θα αρχίσουν την Τρίτη 3/10/2017 στο αντιστοιχο τμήμα κάθε ομάδας.

3. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι διαβασμένη και έτοιμη να κάνει το πείραμα της. Το πρόγραμμα πειραμάτων δίνεται στο Πειράματα. Ο αριθμός της ομάδας είναι ο αριθμός στην λίστα εγγραφών.

Τα εργαστηριακά εγχειρίδια θα τα πάρετε από τον κ. Μπαχαρίδη μέχρι την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 11:00-12:00 στο γραφείο του.