Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική Εαρινό Εξάμηνο 2017-18
  Πρόγραμμα βοηθών Αργία Αργία Επαν-άληψη Πειραματική Εξέταση  Θεωρητική Εξέταση 
  Άνοιξη 2018   Πειράματα 1 2 3 4 5 6 7 Πάσχα Πάσχα 8 9 1η Μαίου 10 11
  Ονοματεπώνυμο   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13-Feb 20-Feb 27-Feb 6-Mar 13-Mar 20-Mar 27-Mar 3-Apr 10-Apr 17-Apr 24-Apr 1-May 8-May 15-May 22-May 30-05-2018 ?
  Δελτσίδης Αλέξανδρος Μ2   2       6 7       B B B B B B B     Β Β   Β Β Β, Γ  
                                                         
Χατζηδημητρίου Ξανθή Π1 1     4     7       Β Β Β Β Β Β Β     Β Β   Β Β    
  Μαυρίδης Αναστάσιος  Π2           6     9   Β Β Β Β Β Β Β     Β Β   Β Β    
Δρουδάκης Κων/ος Π12   2           8     Β Β Β Β Β Β Β     Β Β   Β Β    
  Γούτος Κων/ος Π12     3   5           Β Β Β Β Β Β Β     Β Β   Β Β    
                                                         
  Αφεντάκη Αγγελική Μ2 1   3 4   6         Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ Β, Γ  
                                                         
Κατσιπουλάκη Ειρήνη Π1 1           7 8     Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ    
  Σπυροπούλου Νίκη Π1   2   4     7       Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ    
  Ταμιωλάκης Γιάννης Π2           6     9   Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ    
Δρουδάκης Κων/ος Π12   2           8     Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ    
  Γούτος Κων/ος Π12     3   5           Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ     Γ Γ   Γ Γ    
    βαθμολόγιση
  Β: Τμήμα Β (13:00 - 16:00) Γ: Τμήμα Γ (16:00 - 19:00)       Αργία - δεν θα γίνει εργαστήριο      Πειραματική Εξετάση εντός εργαστηρίου
  Μ2: Μεταπτυχιακός 2η φορά Π1: Προπτυχιακός 1η φορά Π2: Προπτυχιακός 2η φορά Π12: Προπτυχιακός 1+2η φορά      Θεωρητική Εξετάση στις αίθουσες Η/Υ