Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗΣ 9:00-13:00

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (αρχείο PDF)

Περιγραφή - Χειμερινό 2020-2021

Tο μάθημα "Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έννοιες οπτικής, φυσικής και γεωμετρικής οπτικής, μέσω μιας σειράς πειραμάτων. Καλύπτονται οι βασικότερες έννοιες της οπτικής (συμβολή, περίθλαση, πόλωση, φασματοσκοπία) και χρησιμοποιούνται πειραματικές διατάξεις τόσο με σύμφωνες (laser) όσο και με ασύμφωνες πηγές. Ο κάθε φοιτητής πρέπει να έρχεται προετοιµασµένος και ενηµερωµένος στα βασικά του πειράµατος από σηµειώσεις και την αντίστοιχη βιβλιογραφία, να γνωρίζει το περιεχόµενο και τις βασικές έννοιες της άσκησης µε την οποία θα ασχοληθεί. Μετά το πέρας του κάθε εργαστηρίου ο φοιτητής πρέπει να ετοιµάσει και να παραδώσει την πειραµατική αναφορά. Η παρακολούθηση στο µάθηµα είναι υποχρεωτική και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές εξετάζονται από τον διδάσκοντα. Το μάθημα έχει ως προαπαιτούμενο (σελ. 5 Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών) την επιτυχή παρακολούθηση στα μαθήματα: Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Φ-207).

Το μάθημα προσφέρεται το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο και το θεωρητικό μέρος εξετάζεται και το Σεπτέμβριο.

Φοιτητές που θα περάσουν το μάθημα με βαθμό τουλάχιστον 8.0 συνηθίζεται να κάνουν αίτηση για βοηθοί στο μάθημα σε επόμενο εξάμηνο εφόσον το επιθυμούν. Υπενθυμίζεται ότι οι βοηθοί θα πρέπει να γραφτούν στο μάθημα Διδακτική Εργ. Φυσ. ΙΙΙ.

Γενικά

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική
Ώρες: 3
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 3ο ή 4ο
Προαπαιτούμενα: Φ-207

Διδάσκοντας:
Π. Ρακιτζής, Γραφείο: 111 Κτίριο Φυσικής, e-mail: ptr@iesl.forth.gr

Υπεύθυνος Εργαστηρίου:
X. Μπαχαρίδης, Γραφείο: 010 κτίριο Φυσικής, e-mail: baharid@physics.uoc.gr

Ώρες Εργαστηρίων:
Τρίτη 09:00-13:00 Τμήμα Α
Τρίτη 13:00-17:00 Τμήμα Β