Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Περιγραφή οργάνων

  1. OceanViewIO
  2. OceanViewQuickStart
  3. OEM-Data-Sheet-USB2000-
  4. USB2000-OEM-Data-Sheet

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή σε video βασικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, καθώς και το αναλυτικό εγχειρήδιο λειτουργίας τους (manual) όταν είναι διαθέσιμο.

  1. Αμπερόμετρο - Video - Manual
  2. Βολτόμετρο - Video - Manual
  3. Τροφοδοτικό - Video - Manual
  4. Αναλογικά όργανα - Video - Manual
  5. Ψηφιακά όργανα - Video - Manual