Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Περιγραφή οργάνων

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζεται μία σύντομη περιγραφή σε video βασικών οργάνων τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο, καθώς και το αναλυτικό εγχειρήδιο λειτουργίας τους (manual) όταν είναι διαθέσιμο.

  1. Αμπερόμετρο - Video - Manual
  2. Βολτόμετρο - Video - Manual
  3. Τροφοδοτικό - Video - Manual
  4. Αναλογικά όργανα - Video - Manual
  5. Ψηφιακά όργανα - Video - Manual