Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Πρόγραμμα πειραμάτων

Τα δέκα πειράματα του εργαστηρίου τελούνται από 10 ομάδες καθεμία από τις οποίες αποτελείται από δύο συνήθως φοιτητές. Το πείραμα το οποία εκτελεί η κάθε ομάδα σε καθεμία από τις 10 εβδομάδες που διαρκεί το εργαστήριο δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

 

Εβδομάδα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112
Ομάδα Πείραμα
1 1 23 4 5 6 7 8 9 10 E T
2 2 34 5 6 7 8 9 10 8 E T
3 3 45 6 7 8 9 10 1 7 E T
4 4 56 7 8 9 10 1 2 6 E T
5 5 67 8 9 10 1 2 3 5 E T
6 6 78 9 10 1 2 3 4 4 E T
7 7 89 10 1 2 3 4 5 3 E T
8 8 9 10 1 2 3 4 5 6 2 E T
9 9 10 12 3 4 5 6 7 1 E T
10 10 12 3 4 5 6 7 8 9 E T
Ε: Επανάληψη εργαστηρίων πριν την τελική πειραματική εξέταση "Τ"
Τ: Τελική Πειραματική Εξέταση εντός του εργαστηρίου.

Η ημερομηνία αρχής του προγράμματος (Εβδομάδα 1) είναι η Τρίτη 27/9/2016.

Ο αριθμός κάθε ομάδας καθορίζεται στην λίστα εγγραφών στην αρχή του εξαμήνου που δίνεται στον σύνδεσμο Εγγραφές.

Η Τελική Πειραματική Εξέταση γίνεται εντός του εργαστηρίου και προγραμματίζεται εκτός απροόπτου για την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου κατά την ώρα των αντίστοιχων εργαστηριακών τμημάτων. Θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες κατά την διάρκεια του εξαμήνου.

 

Τα πειράµατα με τον αντίστοιχο αριθμό τους είναι τα ακόλουθα:

  1. Μελέτη λεπτών φακών (Γεωμετρική οπτική, λεπτοί φακοί)
  2. Μελέτη διάθλαση φωτός από πρίσμα (Διάδοση στην ύλη, δείκτης διάθλασης)
  3. Συμβολόμετρο Fabry-Perot (Οπτικές κοιλότητες - PASCO OS-9255A)
  4. Πόλωση φωτός [Πλακίδια: λ/4 (quarter-wave plate), λ/2 (half-wave plate)]
  5. Μελέτη οπτικής ενεργότητας - Πολωσίμετρο
  6. Περίθλαση Fraunhofer (Multiple-slit diffraction Java Applet -- download)
  7. Μελέτη ιδιοτήτων οπτικού φράγματος
  8. Μελέτη ατομικών φασμάτων εκπομπής (Φασματοσκοπία εκπομπής)
  9. Μελέτη κυματικών φαινομένων με την χρήση μικροκυμάτων - Περίθλαση Fresnel
  10. Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός (περιγραφή πειράματος PASCO)

Τα πειράματα περιγράφονται αναλυτικά στον εργαστηριακό οδηγό/εγχειρίδιο (Σημειώσεις Εργαστηρίου ΙΙΙ - Οπτική, ΠΚ Π. Ρακιτζής & Θ. Τζούρος) που θεωρείται το βασικό σύγγραμα καθώς και σε άλλες πηγές που δίδονται στον σύνδεσμο Βιβλιογραφία.

Οι φοιτητές πρέπει να έρχονται διαβασμένοι και έτοιμοι να κάνουν το πείραμα της ομάδος του σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οτι κάποιοι φοιτητές είναι ιδιαίτερα απροετοίμαστοι, είναι στην δικαιοδοσία του υπεύθυνου να τους απαγορεύσει να συνεχίσουν μέχρι να προετοιμαστούν σωστά!