Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήρια Φυσικής III - Οπτική

Γενικές Πληροφορίες Εγγραφής

Παρακαλείστε να διαβάσετε με μεγάλη προσοχή τις παρακάτω οδηγίες για την εγγραφή σας, καθώς και την προετοιμασία σας για το 1ο εργαστήριο.

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φυσικής το μάθημα “Εργαστήρια Φυσικής III (Οπτική)” (Φ-208), έχει ως προαπαιτούμενο την επιτυχή παρακολούθηση, δηλαδή προβιβάσιμο βαθμό, στο μάθημα "Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρισμός)" (Φ-207). Μόνο οι φοιτητές που εισήχθησαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 δεν υπόκεινται στο παραπάνω προαπαιτούμενο.

Αν έχετε ήδη παρακολουθήσει το μάθημα και έχετε περάσει το πειραματικό μέρος (εργασίες) δεν είναι ανάγκη να το παρακολουθήσετε και πάλι. Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φυσικής αρκεί να συμπεριλάβετε το μάθημα στην ηλεκτρονική σας δήλωση ώστε να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην πειραματική εξέταση καθώς και τη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Λήξη προθεσμίας εγγραφής: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Υπενθύμιση:

  1. Πριν επιλέξετε το τμήμα εργαστηρίου το οποίο επιθυμείτε να παρακολουθήσετε επιβεβαιώστε μέσω του StudentWeb ότι έχετε διασφαλίσει τις προϋποθέσεις (προαπαιτούμενο Φ-207) εγγραφής.

  2. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε το μάθημα και στην ηλεκτρονική σας δήλωση στο StudentWeb. Η επιλογή τμήματος εδώ ΔΕΝ συνεπάγεται και αυτόματη δήλωση του μαθήματος. Αν το μάθημα δεν το έχετε δηλώσει στο StudentWeb, θα σας ζητηθεί να αποχωρήσετε από το εργαστήριο μετά τη λήξη δηλώσεων των μαθημάτων.

Για να επιλέξετε τμήμα συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής