Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φ-208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙI - Οπτική

Ανακοινώσεις - Εαρινό Εξάμηνο 2017-18

11/06/2018

Οι βαθμοί του μαθήματος μετά τις τελευταίες διορθώσεις δίνονται εδώ

09/06/2018

Οι βαθμοί της τελικής πειραματικής εξέτασης δίνονται εδώ

17/04/2018 Τελικές εξετάσεις

Η τελική πειραματική εξέταση θα γίνει την Τρίτη 22/05/2018, 10:00-16:00 μέσα στο εργαστήριο σύμφωνα με την λίστα εξέτασης. Η λίστα εξέτασης θα καθοριστεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες εργαστηρίων μέσα στα εργαστήρια. Παλιοί φοιτητές που θέλουν και αυτοί να εξεταστούν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα μέχρι την Τρίτη 15/5/2018.

Η τελική θεωρητική εξέταση θα γίνει την Τρίτη 6/6/2018 στις αίθουσες Η/Υ σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής 9:00-12:00 και εφόσον δεν χωρέσουν όλοι 13:00-16:00 ονομαστικά οι υπόλοιποι. Όλοι θα πρέπει να έρθουν το πρωί στις 8:45 και οι τελευταίοι που δεν θα χωρέσουν να δηλώσουν τα ονόματα τους για την εξέταση το απόγευμα. Προσοχή! Μόνον αυτοί που θα δηλώσουν τα ονόματα τους το πρωί θα εξεταστούν το απόγευμα και μόνον αν τελικά δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις το πρωί.

10/2/2018

Οι εγγραφές έκλεισαν. Όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές θα πρέπει να είναι στο εργαστήριακο τους τμήμα μαζί με τον/την συνεργάτη τους την Τρίτη 13/2 και έτοιμοι να κάνουν το πρώτο τους πείραμα. Ο αριθμός της ομάδας τους στην λίστα εγγραφών είναι και ο αριθμός του πρώτου πειράματος τους.

2/2/2018

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να σπεύσουν να εγγραφούν στα εργαστήρια με τον/την συνεργάτη τους στην ιστοσελίδα των εγγραφών.

Όσες ομάδες δεν είναι ακόμα πλήρεις παρακαλούνται να συμπληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Αλλιώς θα πρέπει ο υπεύθυνος του μαθήματος να συμπληρώσει τις ομάδες τυχαία.

1. Οι εγγραφές για επιλογή εργαστηριακού τμήματος κλείνουν την Παρασκευή 9/2/2018. Θα πρέπει να δηλώνεται και ο/η συνεργάτης.

2. Το 1ο εργαστήριο και τα πρώτα πειράματα θα αρχίσουν την Τρίτη 13/2/2018 στο αντιστοιχο τμήμα κάθε ομάδας.

3. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να είναι διαβασμένη και έτοιμη να κάνει το πείραμα της. Το πρόγραμμα πειραμάτων δίνεται στο Πειράματα. Ο αριθμός της ομάδας είναι ο αριθμός στην λίστα εγγραφών.

Τα εργαστηριακά εγχειρίδια θα τα πάρετε από τον κ. Μπαχαρίδη μέχρι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 11:00-12:00 στο γραφείο του.